Hoe bloeiende bermen de natuur helpen

6/7/2021

In mei is Water Natuurlijk Hollandse Delta een meldpunt maai-misstanden gestart. Deze heeft al veel reacties gekregen, waar voornamelijk het onderwerp biodiversiteit en de balans van de natuur veelvuldig onderdeel van was. De meldingen gingen niet alleen over waterschap, maar ook over bedrijven en gemeenten. Mensen toonden onbegrip voor het vroege maaien en vonden het zonde van de bloemen en insecten. Het is duidelijk: maaien moet wel, maar minder en beter. 

Grasland zonderbloemen

Van de bloemrijke weilanden die Nederland net na de Tweede Wereldoorlog bezat, zijn vandaag de dag nog maar enkele procenten over. Door de bemesting zijn veel bloemen verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor graslanden met enkele hoogproductieve grassen.
Niet alleen de bloemen, maar ook de insecten zijn verdwenen. In ons cultuurlandschap worden vlinders, hommels en bijen steeds zeldzamer. Deze oorspronkelijke rijkdom kun je deels terugkrijgen in bermen. Onderzoek en praktijk tonen zelfs aan dat dit redelijk eenvoudig kan en dat dit belangrijk is voor het herstel van biodiversiteit.

Een groot voordeel die bermen heeft, is dat ze samen een enorm oppervlakte vormen en alles met elkaar verbinden. Deze lintvormige landschapselementen verbinden natuurgebieden, groen van steden en dorpen en boerenerven met elkaar. Dit is weer belangrijk voor dieren en planten die zich moeten kunnen verplaatsen om een partner of nieuwe leefgebieden te vinden.  

Minder en beter maaien

Veel van de meldingen die het meldpunt maai-misstanden van Water Natuurlijk heeft ontvangen, gaan over biodiversiteit. Voornamelijk vroeg in het seizoen maaien wekt frustraties op. Men vindt dat een zinloze vernietiging van de natuur of zonde dat bloeiende planten worden afgemaaid en dat hiermee insecten ook in de problemen komen.  
Toch heeft het maaien van de bermen positieve gevolgen voor de groei van andere bomen en struiken. Wanneer dit niet gebeurt, komt de functie van de wegberm in het geding. Het beheren van de bermen is dus noodzakelijk, maar kan wel veel minder.
Bermen worden gebruikelijk meerdere keren per jaar geklepeld. Dit houdt in dat de planten kapot geslagen in de berm achterblijven. Dit klepelen heeft een sterke bemestende werking en zorgt ervoor dat de bloemrijke graslanden verdwijnen. Dat kan dus anders. 

Maaien, afvoeren en faseren

De oplossing: pas maaien wanneer er zaad is gevormd door de belangrijkste planten soorten en daarna het maaisel afvoeren. Hierdoor verdwijnende opgenomen meststoffen en, zo leert de praktijk, wordt de bodem schraler en komen er geleidelijk aan meer kruiden. Ook wordt vaak op den duur de plantengroei minder hoog en ruig, waardoor je minder vaak hoeft te maaien. Een keer per jaar of soms zelfs minder is dan al voldoende.

Het maaisel kan op een nuttige manier worden gebruikt. Het ging vroeger in de vorm van hooi naar het vee. In sommige gevallen kan dit nog steeds. Er kan ook compost van worden gemaakt of worden vergist zodat het groengas oplevert, of het kan als grondstof voor karton worden gebruikt. Zo zijn er allerlei toepassingen die passen in de circulaire economie.

Faseren is voor het insectenleven heel belangrijk. Zo zou het beter zijn om niet alles tegelijk te maaien, maar delen te laten staan. Op deze manier zorgen we het hele vliegseizoen voor voedsel voor de insecten. Door bijvoorbeeld maar één kant van de weg te maaien en de andere kant nog een tijdje te laten staan, kom je al een heel eind.

Omslag

De input die het meldpunt maai-misstanden ontvangt, gebruikt Water Natuurlijk voor een advies over het maaibeleid aan het waterschap Hollandse Delta. Naast biodiversiteit, komen er ook andere aspecten van het bermen maaien in dit advies aan de orde. Er is al een zichtbare omslag in het beleid en de praktijk van het waterschap Hollandse Delta. Hierin krijgt het belang van biodiversiteit steeds meer een plek. Het gaat dus al de goede kant op, maar het vraagt tijd. 

Hollands Wild

Van de natuur genieten kan niet alleen buiten. Hollands Wild biedt lekker en natuurlijk vlees uit onze eigen Hollandse natuur. Onze producten zijn gemaakt van wild dat in Nederland gevangen is om de lokale natuur in balans te houden. Het vlees van deze dieren wordt nu nog vaak verspild en dat is zonde. Met Hollands Wild kun je genieten van lekkere, duurzame producten uit de vrije Nederlandse natuur en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld.

Lees ook ons artikel over hoe je op een goedkope manier biodiversiteit brengt in je tuin of op je balkon.

Bron: Dordrecht.net

Vergelijkbare berichten

Bedankt! Uw aanmelding is ontvangen!
Er is wat fout gegaan tijdens het verzenden van uw aanmelding, probeer het later opnieuw.